CGV

תנאי מכירה כלליים - אינטרנט

 

 

בתוקף בתאריך 05/11/2020

 

 

 

 

סעיף 1 - היקף

 

 

 

 

תנאי מכירה כלליים אלה (המכונים "GTC") חלים, ללא הגבלה או הסתייגות, על כל המכירות שביצע המוכר לקונים שאינם מקצועיים ("הלקוחות או הלקוח"), המעוניינים לרכוש את המוצרים. מוצע למכירה ("המוצרים") על ידי המוכר באתר https :: //www.objectiffestival.fr. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם כדלקמן: 

 • תמונות דיגיטליות 

המאפיינים העיקריים של המוצרים ובפרט המפרט, האיורים והציון של מידות או קיבולת של המוצרים מוצגים באתר https :: //www.objectiffestival.fr אותו הלקוח נדרש לקרוא לפני הזמנתו.

 

 

הבחירה ורכישת המוצר הם באחריות הלקוח בלבד.

 

 

הצעות מוצרים מובנות במגבלות המניות הזמינות, כמפורט בעת ביצוע ההזמנה.

 

 

GTC אלה נגישים בכל עת באתר https :: //www.objectiffestival.fr ותגבר על כל מסמך אחר.

 

 

הלקוח מצהיר שקרא את ה- GTCS הללו וקיבל אותם על ידי סימון התיבה המסופקת למטרה זו לפני יישום הליך ההזמנה המקוון של האתר. https :: //www.objectiffestival.fr.

 

 

אלא אם כן הוכח אחרת, הנתונים הרשומים במערכת המחשוב של המוכר מהווים הוכחה לכל העסקאות שהושלמו עם הלקוח.

 

 

פרטי יצירת הקשר של המוכר הם כדלקמן:

 

 

ANXIONNAZ Brice

 

 

125 סמטת גפנים בתוליות

 

 

מספר רישום: 890.176.019 RM 05

 

 

דואר: contact@objectiffestival.fr

 

 

טלפון: 06356181930

 

 

המוצרים המוצגים באתר https :: //www.objectiffestival.fr מוצעים למכירה בשטחים הבאים:

 

 

העולם.

 

 

במקרה של הזמנה למדינה שאינה יבשת צרפת, הלקוח הוא יבואן המוצר / ים הנוגעים בדבר.

 

 

עבור כל המוצרים שנשלחים מחוץ לאיחוד האירופי ולמחלקות והשטחים הצרפתיים בחו"ל, המחיר יחושב ללא מס באופן אוטומטי על החשבונית.

 

 

ייתכן שיש לשלם מכס או מיסים מקומיים אחרים או מסי יבוא או מיסי מדינה. הם יהיו באחריות הלקוח ובאחריותם הבלעדית.

 

 

סעיף 2 - מחיר

 

 

המוצרים מסופקים במחירים הנוכחיים המופיעים באתר https :: //www.objectiffestival.fr, במהלך רישום ההזמנה על ידי המוכר.

 

 

המחירים באים לידי ביטוי ביורו, HT ו- TTC.

 

 

המחירים לוקחים בחשבון כל הפחתה שתוענק על ידי המוכר באתר https :: //www.objectiffestival.fr.

 

 

מחירים אלה הם איתנים ולא ניתן לתקן במהלך תקופת תוקפם, אך המוכר שומר לעצמו את הזכות, מחוץ לתקופת התוקף, לשנות את המחירים בכל עת.

 

 

המחירים אינם כוללים את עלויות העיבוד, המשלוח, ההובלה והמשלוח, המחויבים בנוסף, בתנאים המצוינים באתר ומחושבים לפני ביצוע ההזמנה.

 

 

התשלום המבוקש מהלקוח תואם לסכום הכולל של הרכישה, כולל עלויות אלה.

 

 

חשבונית נקבעת על ידי המוכר וניתנת ללקוח עם מסירת המוצרים שהוזמנו.

 

 

סעיף 3 - הזמנות

 

 

על הלקוח לבחור באתר https :: //www.objectiffestival.fr המוצרים שהוא מעוניין להזמין, כדלקמן:

 

 

הלקוח בוחר את המוצרים שלו בחנות, מכניס אותם לסל שלו ואז ממשיך לתשלום זה, תשלום המאפשר לו להוריד את המוצרים שלו. הוא יכול לעשות זאת גם על ידי יצירת חשבון כדי לנצל את היתרונות המקושרים למנויים שהקמנו. בעת ההזמנה, יתכן שקיבלנו קוד קופון המעניק את הזכות להנחות בהתאם להצעות הרגע.

 

 

הצעות למוצרים תקפות כל עוד הן גלויות באתר, בגבולות המניות הזמינות.

 

 

המכירה תחשב כתקפה רק לאחר תשלום מלא של המחיר. באחריות הלקוח לוודא את דיוק ההזמנה ולדווח באופן מיידי על כל שגיאה.

 

 

כל הזמנה שתבוצע באתר https :: //www.objectiffestival.fr מהווה יצירת חוזה שנחתם במרחק בין הלקוח למוכר.

 

 

המוכר שומר לעצמו את הזכות לבטל או לסרב לכל הזמנה מלקוח שיש עמו מחלוקת הנוגעת לתשלום הזמנה קודמת.

 

 

הלקוח יוכל לעקוב אחר התקדמות הזמנתו באתר.

 

 

סעיף 4 - תנאי תשלום

 

 

המחיר משולם בתשלום מאובטח, על פי התנאים הבאים:

 

 

 • תשלום בכרטיס אשראי

 

 

המחיר ישולם במזומן על ידי הלקוח, במלואו ביום ביצוע ההזמנה.

 

 

נתוני תשלום מוחלפים במצב מוצפן באמצעות הפרוטוקול שהוגדר על ידי ספק התשלומים המאושר המעורב בעסקאות בנקאיות המתבצע באתר https :: //www.objectiffestival.fr.

 

 

תשלומים שבוצעו על ידי הלקוח ייחשבו כסופיים רק לאחר קבלת בפועל על ידי המוכר את הסכומים המגיעים.

 

 

המוכר לא יידרש למסור את המוצרים שהזמין הלקוח אם האחרון לא ישלם לו את מלוא המחיר בתנאים שצוינו לעיל.

 

 

סעיף 5 - משלוחים

 

 

המוצרים שהזמין הלקוח יועברו בצרפת המטרופולין או באזורים הבאים:

 

 

עוֹלָמִי.

 

 

המשלוחים מתבצעים תוך תקופה מיידית (הורדה ישירה לאחר התשלום) לכתובת שצוינה הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר.

 

 

המסירה מורכבת מהעברה ללקוח של החזקה פיזית או שליטה במוצר. למעט מקרים מיוחדים או אי זמינות של מוצר אחד או יותר, המוצרים שהוזמנו יועברו במכה אחת.

 

 

המוכר מתחייב לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצרים שהזמין הלקוח במסגרת המועדים שצוינו לעיל.

 

 

אם המוצרים שהוזמנו לא נמסרו תוך יום אחד מההזמנה לאחר מועד האספקה ​​המעיד, מכל סיבה אחרת שאינה כוח עליון או אשמת הלקוח, ניתן לבטל את המכירה על פי בקשה בכתב. של הלקוח בתנאים הקבועים בסעיפים L 216-2, L 216-3 ו- L241-4 לקוד הצרכן. לאחר מכן יוחזרו לו הסכומים ששילם הלקוח לכל המאוחר תוך ארבעה עשר יום מיום סיום ההתקשרות, למעט כל פיצוי או הלנת אשר.

 

 

במקרה של בקשה ספציפית מהלקוח בנוגע לתנאי האריזה או ההובלה של המוצרים שהוזמנו, שהתקבלו כדין בכתב על ידי המוכר, עלויות הקשורות יחולו על חיוב נוסף ספציפי, על פי הערכה שקיבלה בעבר בכתב הלקוח.

 

 

הלקוח נדרש לבדוק את מצב המוצרים שנמסרו. יש לו תקופה של 24h מהמסירה לגיבוש תלונות מאת בדואר , מלווה בכל המסמכים התומכים (תמונות בפרט). לאחר תקופה זו ואי עמידה בפורמליות אלה, המוצרים ייחשבו כמלאים ונקיים מכל ליקוי לכאורה ושלא ניתן לקבל כל תלונה באופן תקף על ידי המוכר.

 

 

המוכר יחזיר או יחליף בהקדם האפשרי ועל חשבונו את המוצרים שנמסרו בגינם הוכח על ידי הלקוח חוסר ההתאמה או הליקויים לכאורה או הנסתרים, בתנאים הקבועים בסעיפים L 217-4 ואילך. קוד הצרכן ואלה שנקבעו ב- GTC אלה.

 

 

העברת הסיכונים הנלווים לאובדן ולהידרדרות תתבצע רק כאשר הלקוח לוקח את המוצרים פיזית ברשותו. לכן המוצרים נעים על אחריות המוכר ובסיכון, למעט כאשר הלקוח עצמו בחר במוביל. ככאלה, הסיכונים מועברים כאשר מסירת הסחורה לידי המוביל.

 

 

סעיף 6 - העברת בעלות

 

 

העברת הבעלות על המוצרים מהמוכר ללקוח תתבצע רק לאחר תשלום מלא של המחיר על ידי האחרון, ללא קשר למועד מסירת המוצרים האמורים.

 

 

סעיף 7 - זכות נסיגה

 

 

על פי תנאי המאמר L221-18 לקוד הצרכן "לצרכן יש פרק זמן של ארבעה עשר יום לממש את זכות הנסיגה שלו מהחוזה שנחתם מרחוק, בעקבות עבודות עיבוד באמצעות טלפון או מחוץ למפעל, מבלי שיידרש להצדיק את החלטתו או לשאת בעלויות אחרות מלבד אלה הקבועים במאמרים ל '221-23 עד ל' 221-25.

התקופה המוזכרת בפסקה הראשונה נמשכת מהיום:

1 ° כריתת החוזה, לגבי חוזי מתן שירותים ואלה המוזכרים בסעיף ל '221-4;

2 ° קבלת הטובין על ידי הצרכן או צד שלישי, למעט הספק, המיועד על ידו, בגין חוזים למכירת טובין. בגין חוזים שנחתמו מחוץ למתחם, הצרכן יכול לממש את זכות הביטול שלו מכריתת החוזה.

במקרה של הזמנה למספר סחורות שנמסרו בנפרד או במקרה של הזמנת טובין המורכבת ממגרשים או ממספר חלקים אשר המסירה שלהם נפרסת על פני תקופה מוגדרת, התקופה מתחילה מהקבלה. של הטוב או החלק האחרון או של החלק האחרון.

עבור חוזים המספקים אספקה ​​סדירה של סחורות בתקופה מוגדרת, התקופה מתחילה בקבלת הטוב הראשון. »

 

 

ניתן לממש את זכות הביטול באופן מקוון, באמצעות טופס המשיכה המצורף וזמין גם באתר או בכל הצהרה אחרת, שאינה משתמעת לשתי פנים, המבטאת את הרצון לסגת ובמיוחד בדואר הממוען. למוכר בכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני המצוינת בסעיף 1 ל- GTC.

 

 

החזרות חייבות להיעשות במצב המקורי שלהן ושלמות (אריזה, אביזרים, הוראות וכו ') כדי לאפשר שיווק מחדש במצב חדש, בליווי חשבונית הרכישה.

 

 

מוצרים פגומים, מלוכלכים או שלמים אינם נלקחים בחזרה.

 

 

עלויות ההחזר נשארות באחריות הלקוח.

 

 

ההחלפה (בכפוף לזמינות) או ההחזר הכספי יבוצעו תוך 14 יום מרגע קבלת המוכר של המוצרים שהוחזר על ידי הלקוח בתנאים שנקבעו במאמר זה.

 

 

סעיף 8 - אחריות המוכר - ערבויות

 

 

המוצרים המסופקים על ידי המוכר נהנים מ: 

 • הערבות החוקית להתאמה, למוצרים פגומים, פגומים או פגומים או שאינם תואמים את ההזמנה,
 

 • הערבות החוקית מפני פגמים נסתרים הנובעים מפגם חומר, עיצוב או ייצור המשפיע על המוצרים שנמסרו והופך אותם לבלתי ראויים לשימוש, 

הוראות הנוגעות לערבויות משפטיות

 

 

סעיף L217-4 לקוד הצרכן

 

 

"המוכר נדרש לספק סחורה בהתאם לחוזה ואחראי לכל חוסר תאימות הקיים בזמן המסירה. הוא מגיב גם לכל חוסר התאמה הנובע מהאריזה, הוראות ההרכבה או ההתקנה כאשר הדבר חויב עליה על ידי החוזה או בוצע באחריותו. "

 

 

סעיף L217-5 לקוד הצרכן

 

 

"הטוב תואם את החוזה:

 

 

1 ° אם זה מתאים לשימוש בדרך כלל צפוי ממוצר דומה, ובמקרה הרלוונטי:

 

 

- אם הוא תואם לתיאור שניתן על ידי המוכר ויש לו את התכונות שהאחרון הציג בפני הקונה בצורת מדגם או דגם;

 

 

- אם יש לו את התכונות שקונה יכול לצפות בהן באופן לגיטימי לאור ההצהרות הפומביות שהוציא המוכר, המפיק או נציגו, בפרט בפרסום או תיוג;

 

 

2 ° או אם יש לו את המאפיינים שהוגדרו בהסכמה הדדית בין הצדדים או שהוא מתאים לכל שימוש מיוחד אותו מבקש הקונה, שהובא לידיעת המוכר ואשר האחרון קיבל. "

 

 

סעיף L217-12 לקוד הצרכן

 

 

"פעולה הנובעת מחוסר תאימות מסתיימת שנתיים לאחר מסירת הסחורה. "

 

 

סעיף 1641 לחוק האזרחי.

 

 

"המוכר מחויב בערבות לפגמים נסתרים בפריט שנמכר אשר הופכים אותו לבלתי ראוי לשימוש אליו הוא מיועד, או שמפחיתים שימוש זה עד כדי כך שהקונה לא רכש אותו, או היה נותן מחיר נמוך יותר, אם היה מכיר אותם. "

 

 

סעיף 1648 פיסקה 1 של הקוד האזרחי

 

 

"התביעה הנובעת מפגמים סמויים צריכה להיות מוגשת על ידי הרוכש תוך שנתיים מגילוי הפגם. "

 

 

סעיף L217-16 לקוד הצרכן.

 

 

"כאשר הקונה מבקש מהמוכר, במהלך הערבות המסחרית שהוענקה לו במהלך הרכישה או התיקון של מיטלטלין, תיקון המכוסה בערבות, כל תקופת אימוביליזציה למשך הערבות שנותרה לרווח נוסף נוסף של שבעה ימים לפחות. תקופה זו נמשכת מבקשת הקונה להתערבות או מתן תיקון הנכס הנדון, אם הוראה זו באה לאחר בקשת ההתערבות. "

 

 

על מנת לעמוד על זכויותיו, על הלקוח ליידע את המוכר, בכתב (דוא"ל או מכתב), על אי התאמת המוצרים או על קיומם של פגמים נסתרים מגילוים.

 

 

המוכר יחזיר, יחליף או תיקן את המוצרים או החלקים במסגרת האחריות הנחשבים כלא תואמים או פגומים.

 

 

עלויות המשלוח יוחזרו על בסיס המחיר המחויב ומחירי ההחזר יוחזרו בהצגת המסמכים התומכים.

 

 

החזרים, החלפות או תיקונים של מוצרים שנחשבים לא תואמים או פגומים יבוצעו בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 48 שעות ממציאת המוכר על חוסר התאמה או הפגם הנסתר. ניתן לבצע החזר זה באמצעות העברה בנקאית או המחאה.

 

 

לא ניתן לחייב את אחריות המוכר במקרים הבאים: 

 • אי ציות לחקיקה במדינה בה המוצרים נמסרים, אשר על הלקוח לאמת, 
 • במקרה של שימוש לרעה, שימוש למטרות מקצועיות, רשלנות או חוסר תחזוקה מצד הלקוח, כמו במקרה של בלאי רגיל של המוצר, תאונה או כוח עליון. 
 • הצילומים והגרפיקה המוצגים באתר אינם חוזיים ואינם יכולים לעסוק באחריות המוכר. 

אחריות המוכר מוגבלת, בכל מקרה, להחלפה או החזר של מוצרים שאינם תואמים או פגומים.

 

 

סעיף 9 - נתונים אישיים

 

 

הלקוח מתבשר כי איסוף הנתונים האישיים שלו נחוץ למכירת המוצרים ומסירתם / מסירתם, המופקדים על ידי המוכר. נתונים אישיים אלה נאספים לצורך ביצוע חוזה המכר.

 

 

9.1 איסוף נתונים אישיים

 

 

הנתונים האישיים הנאספים באתר https :: //www.objectiffestival.fr הם כדלקמן:

 

 

הזמנת מוצרים:

 

 

בעת הזמנת מוצרים על ידי הלקוח:

 

 

שמות, שמות פרטיים, כתובת דואר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

 

 

תשלום

 

 

כחלק מהתשלום עבור המוצרים המוצעים באתר https :: //www.objectiffestival.fr, האתר רושם נתונים פיננסיים הנוגעים לחשבון הבנק או כרטיס האשראי של הלקוח / המשתמש.

 

 

9.2 מקבלי נתונים אישיים

 

 

נתונים אישיים משמשים את המוכר וקבלניו המשותפים לביצוע החוזה ולהבטחת יעילות השירות במכירה ומסירת המוצרים.

 

 

הקטגוריה (ים) של קבלן / ים קבלנים משותפים היא:

 

 

 • ספקי שירותי מוסדות תשלום

 

 

9.3 בקר נתונים

 

 

מנהל המידע הוא המוכר, כמשמעותו בחוק הגנת הנתונים החל מיום 25 במאי 2018 לתקנה 2016/679 בנושא הגנה על נתונים אישיים.

 

 

9.4 הגבלת עיבוד

 

 

אלא אם הלקוח מביע את הסכמתו המפורשת, הנתונים האישיים שלו אינם משמשים למטרות פרסום או שיווק.

 

 

9.5 תקופת שמירת נתונים

 

 

המוכר ישמור את הנתונים שנאספו כך לתקופה של 5 שנים, המכסים את תקופת ההגבלה של האחריות האזרחית החוזית החלה.

 

 

9.6 אבטחה וסודיות

 

 

המוכר מיישם אמצעי אבטחה דיגיטליים ארגוניים, טכניים, תוכנות ודיגיטליים כדי להגן על נתונים אישיים מפני שינוי, הרס וגישה בלתי מורשית. עם זאת, יש לציין כי האינטרנט אינו סביבה מאובטחת לחלוטין והמוכר אינו יכול להבטיח את אבטחת העברת המידע או אחסוןו באינטרנט.

 

 

9.7 יישום זכויות הלקוחות והמשתמשים

 

 

ביישום התקנות החלות על נתונים אישיים, ללקוחות המשתמשים באתר https :: //www.objectiffestival.fr יש את הזכויות הבאות: 

 • הם יכולים לעדכן או למחוק את הנתונים הנוגעים אליהם באופן הבא: 

באמצעות חשבונו או באמצעות בקשת דוא"ל. 

 • הם יכולים למחוק את חשבונם על ידי כתיבה לכתובת הדוא"ל המצוינת בסעיף 9.3 "בקר נתונים"
 

 • הם יכולים לממש את זכות הגישה שלהם לדעת את הנתונים האישיים הנוגעים אליהם על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 "מנהל הנתונים"
 

 • אם הנתונים האישיים שבידי המוכר אינם מדויקים, הם יכולים לבקש את עדכון המידע על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 "מנהל הנתונים".
 

 • הם רשאים לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלהם, בהתאם לחוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים, על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 "מנהל הנתונים"
 

 • הם יכולים גם לבקש את הניידות של הנתונים המוחזקים על ידי המוכר לספק שירות אחר.
 

 • לבסוף, הם יכולים להתנגד לעיבוד נתוניהם על ידי המוכר 

זכויות אלה, כל עוד אינן מנוגדות למטרת העיבוד, ניתנות למימוש באמצעות שליחת בקשה בדואר או בדואר אלקטרוני למנהל הנתונים שפרטי יצירת הקשר שלו מצוינים לעיל.

 

 

על מנהל הנתונים לספק תגובה תוך חודש לכל היותר.

 

 

במקרה של סירוב להיענות לבקשת הלקוח, על המניע האחרון להיות מונע.

 

 

הלקוח מתבשר כי במקרה של סירוב, הוא יכול להגיש תלונה ל- CNIL (3 מקום דה פונטנוי, 75007 פריז) או לתפוס רשות שיפוטית.

 

 

הלקוח עשוי להיות מוזמן לסמן תיבה שתחתיה הוא מסכים לקבל מיילים אינפורמטיביים ופרסומיים מהמוכר. תמיד תהיה לו אפשרות למשוך את ההסכם בכל עת על ידי פנייה למוכר (פרטי ההתקשרות לעיל) או על ידי קישור לביטול הרישום.

 

 

סעיף 10 - קניין רוחני

 

 

תוכן האתר https :: //www.objectiffestival.fr הוא רכוש המוכר ושותפיו ומוגן על ידי חוקים צרפתיים ובינלאומיים הנוגעים לקניין רוחני.

 

 

כל שכפול מוחלט או חלקי של תוכן זה אסור בהחלט ועשוי להוות עבירה של זיוף.

 

 

סעיף 11 - החוק החל - שפה

 

 

ה- GTC הזה והעסקאות הנובעות מהם כפופים לחוק הצרפתי.

 

 

תנאים והגבלות אלה כתובים בצרפתית. במקרה שהם מתורגמים לשפה זרה אחת או יותר, רק הטקסט הצרפתי ישתלט במקרה של מחלוקת.

 

 

סעיף 12 - סכסוכים

 

 

לכל תלונה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר או כתובת הדואר האלקטרוני של המוכר המצוינת בסעיף 1 לתקנון זה.

 

 

הלקוח מתבשר כי בכל מקרה הוא יכול לנקוט בגישור קונבנציונאלי, בגופי גישור מגזריים קיימים או בכל דרך חלופית ליישוב סכסוכים (למשל, פיוס) במקרה של סכסוך.

 

 

במקרה זה, המגשר שמונה הוא

 

 

_______________

 

 

_______________

 

 

_______________

 

 

אימייל : _______________.

 

 

הלקוח עודכן שהוא יכול להשתמש גם בפלטפורמה המקוונת ליישוב סכסוכים (ODR): https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Event = main.home .הופעה

 

 

כל המחלוקות אליהן עסקאות הרכישה והמכירה שהושלמו ביישום ה- GTC הללו ואשר לא נשאו הסדר ידידותי בין המוכר או בתיווך, יוגשו לבתי המשפט המוסמכים בתנאי החוק. מְשׁוּתָף.

 

 

נספח I

 

 

צורת נסיגה

 

 

 

 

תַאֲרִיך ______________________

 

 

יש למלא ולהחזיר טופס זה רק אם הלקוח מעוניין לחזור בו מההזמנה שנערכה ב- https :: //www.objectiffestival.fr למעט אי הכללות או מגבלות למימוש זכות המשיכה בהתאם לתנאי המכירה הכלליים הרלוונטיים.

 

 

לתשומת ליבו של ANXIONNAZ Brice

 

 

125 סמטת גפנים בתוליות

 

 

אני מודיע בזאת על משיכת החוזה הנוגע לנכס להלן:

 

 

- הזמנה מ (ציין תאריך)

 

 

- מספר הזמנה: ………………………………………………… ..

 

 

- שם הלקוח : …………………………………………………………………

 

 

- כתובת הלקוח: ……………………………………………………………… ..

 

 

 

 

 

 

חתימת הלקוח (רק אם טופס זה הודיע ​​על הנייר)

 

הרשמה / מנוי